اخبار استان

آغاز عمليات اجرايي شبکه انتقال فاضلاب شهرک صنعتي غير دولتي ماهدشت

آغاز عمليات اجرايي شبکه انتقال فاضلاب شهرک صنعتي غير دولتي ماهدشت                                                                           
به گزارش روابط عمومي اداره حفاظت محيط زيست شهرستان کرج با عنايت به تعهدات شهرک صنعتي غيردولتي ماهدشت در خصوص ايجاد شبکه فاضلاب و تصفيه خانه شهرک صنعتي ، مراسم کلنگ زني و آغاز عمليات اجرايي شبکه انتقال فاضلاب شهرک در مورخ 98/09/03 با حضور  رئيس ادره حفاظت محيط زيست شهرستان کرج، مدير عامل و اعضاء هيئت شهرک ، رئيس و اعضاء شوراي اسلامي شهر ماهدشت  انجام گرديد. اجراي اين عمليات بر اساس برنامه زمانبندي حدود 6 ماه طول خواهد کشيد.
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید