اخبار استان

اولین گروه کاری محیط زیست به دبیری محیط زیست البرز تشکیل گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز؛ در روز چهارشنبه مورخ 98/7/24 اولین گروه کاری محیط زیست که یکی از چهار گروه کاری ذیل کارگروه زیربنایی  استان  است تشکیل گردید

معاون فنی اداره کل محیط زیست گفت : براساس آیین نامه جدید کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی استان چهار کارگروه اصلی وجود دارد که هر کدام شامل چند گروه کاری است و گروه کاری محیط زیست ذیل کارگروه زیربنایی است

لشگری در ادامه گفت: این جلسه با دستور کار تشریح  آیین نامه اجرایی بند "ز" ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و موضوع اعمال شاخص های این آیین نامه و مدیریت سبز  در پروژه هایی که توسط دولت تامین اعتبار می گردند بخصوص احداث ساختمان ها بود

لشگری اضافه کرد: پیشنهاد شفاف این جلسه به کارگروه زیربنایی  شامل ملحوظ داشتن شاخص های مرتبط مدیریت سبز  در  مرحله طراحی ساختمان ها دولتی و تعیین ناظر فنی برای تایید آنهاست

معاون فنی در پایان خاطر نشان ساخت که کلید محدود کردن آلودگی و تخریب  مدیریت مصرف منابع حیاتی  بارزش  موجود  است که امیدوارم همه دستگاه های دولتی و آحاد مردم درین خصوص مشارکت نمایند

بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید