اخبار استان

فعالیت آفرود سواران در البرز مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ، در روز سه شنبه مورخ 98/7/23 جلسه مخاطرات زیست محیطی در قالب پرداختن به مخاطرات موجود به موضوع تخریب های صورت گرفته حاصل از فعالیت های آفرودسواری تشکیل گردید

معاون فنی محیط زیست البرز گفت: متاسفانه بدلیل عدم مدیریت این فعالیت ، عرصه ای زیادی از ارتفاعات مسیر آتشگاه به برغان تحت تاخت و تاز  آفرودسواران قرار گرفته که ضمن تخریب پوشش گیاهی منطقه ، عرصه را مستعد تولید گرد و غبار نموده است

لشگری اضافه کرد: حيواناتي كه در اين منطقه زيست مي كنند، بدليل احساس امنيت در منطقه به راحتی زیر چرخ خودروها تلف می شوند

در پایان جلسه مقرر شد دو دستگاه منابع طبیعی و ورزش و جوانان اقدامات خود را در راستای مدیریت این فعالیت به اداره کل مدیریت بحران منعکس نموده تا در شورای مدیریت بحران استان تصمیم گیری شود

بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید