اخبار استان

بازدید ریاست دادگستری،دادستان و هئیت قضایی شهرستان نظرآباد از تالاب صالحیه

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز ، دراین بازدید ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده برای احیای تالاب توسط رئیس اداره حفاظت محیط زیست ، مشاهده پرندگان از پایشگاه اپتیکی تالاب نیز بازدید شد.

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید