اخبار استان

شن چاله های رها شده تهراندشت ساوجبلاغ محل تخلیه نخاله و زباله های صنعتی

محمودی رئیس اداره محیط زیست ساوجبلاغ گفت : منابع طبیعی ، صنعت ، معدن و تجارت ، شهرداری هشتگرد مقصر اصلی در بلاتکلیفی  این منطقه هستند .
محمودی گفت :منابع طبیعی اراضی را تحویل بهره بر دار میدهد ، صنعت ، معدن و تجارت مجوز میدهد ،بهره بر دار تا جا دارد برداشت می کند و بعد منطقه را رها می کنند، حریم شهرداری ولی شده  محل انباشت نخاله و ضایعات ، کجا هستند این متولیان که امروز آسیب جدی را به محیط زیست وارد کردند و با هیچ چیزی جبران پذیر نیست لطفا "مدیریت کنید پسماند خطر ناک در این شن چاله های رها شده را تخلیه نکنید وگرنه آب دهها روستا آلوده می شود و دیگر امکان جبران وجود ندارد .
وی به صاحبان صنایعی که زباله های خود را شبانه در شن چاله ها تخلیه می کنند و بعد از تخلیه برای شناسایی نشدن واحد متخلف مبادرت به سوزاندن زباله های خطر ناک می کنند هشدار داد اگر مامورین این اداره موفق به شناسایی کارگاه و یا کارخانه متخلف شوند بدون اغماص بر خورد و به مقام قضایی معرفی خواهند شد
 
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید