بررسی و تعیین تکلیف مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز درمانی غیر بیمارستانی

بررسی و تعیین تکلیف مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز درمانی غیر بیمارستانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز ؛ در اجرای مصوبات سی و هفتمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان، روز سه شنبه مورخ ۷ بهمن ماه، موضوع مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز درمانی غیر بیمارستانی با حضور مدیرکل و معاون فنی محیط زیست استان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل شهری و شوراها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
و مقرر گردید شرکت های ذیصلاح، با اخذ پروانه فعالیت از دانشگاه علوم پزشکی و اخذ مجوز زیست محیطی ، نسبت به جمع اوری، بی نظرسازی پسماندهای پزشکی مراکز درمانی غیر بیمارستانی اقدام نمایند.
نسخه قابل چاپ
بيشتر