بررسی چالشها و تهدیدات زیستی محیطی در حفاظت کیفی منابع آبی استان

بررسی چالشها و تهدیدات زیستی محیطی در حفاظت کیفی منابع آبی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز ، در جلسه شورای حفاظت آب استان،چالشها و تهدیدات زیستی محیطی در حفاظت کیفی منابع آبی استان مورد بررسی قرار گرفت.
حکیمی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در این جلسه ضمن تبیین تهدیدات زیست محیطی در حوزه منابع ابی و اقدامات نظارتی و قانونی محیط زیست  در امر شناسایی، تشخیص و پیشگیری از آلودگی منابع آب گفت: اهم چالشها و مشکلات زیست محیطی استان مربوط به عدم تکمیل و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی در شهرکهای صنعتی بوده که متاسفانه بدلیل بی توجهی متولیان امر در سنوات گذشته، منابع زیستی استان را با مخاطره زیست محیطی مواجه ساخته است.
حکیمی اظهار داشت: علاوه بر مشکلات کمبود منابع آبی در استان، متاسفانه وضعیت کیفی منابع آبی نیز بدلیل عدم وجود سیستم های کنترلی برای تصفیه فاضلاب نگران کننده بوده و تنها راه برون رفت از ان، تصفیه فاضلاب ها و بازچرخانی پساب در مصارف غیر شرب هست که  باید مورد توجه جدی متولیان  قرار گیرد
 
نسخه قابل چاپ
بيشتر