رونمایی از سند «توسعه پایدار سرزمینی و آینده پژوهی مبتنی بر سند آمایش سرزمین   در شورای برنامه ریزی استان

رونمایی از سند «توسعه پایدار سرزمینی و آینده پژوهی مبتنی بر سند آمایش سرزمین   در شورای برنامه ریزی استان

حکیمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اعلام این خبر گفت: این مطالعه بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و از محل تجمیع  یک درصد اعتبارات هزینه ای استان در امور پژوهشی  به محیط زیست واگذار و به عنوان یک رویکرد موفق انجام مسئولیت اجتماعی و مشارکت دستگاههای استان توسط اداره کل محیط زیست البرز و تحت نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز و با عقد قرارداد با کنسرسیوم دانشگاه تهران و دانشگاه خوارزمی انجام شد. 
حکیمی گفت:این سند مشارکتی به شناسایی ظرفیتها و محدودیتهای توسعه اقتصادی در بخشهای مختلف، تحلیل نهادی مشارکت و تعیین ظرفیت و مزایای توسعه‌ای با رویکرد آمایشی و جامع نگر توجه به تقسیم کار ملی می پردازد.
 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: هدف اصلی انجام این مطالعه، تهیه نقشه راه توسعه پایدار سرزمینی مبتنی بر سند آمایش استان البرز و تعیین اولویتهای مهم توسعه بر اساس ارزیابی برنامه های بخشی بر مبنای توان سرزمینی بوده و پس از محاسبه ظرفیت زیستی استان، میزان ردپای اکولوژیکی  (بعنوان معیار کمی برای سنجش اثر گذاری فعالیتهای انسانی) و شاخصهای تاثیرگذار برردپای اکولوژیک بر اساس میزان مصرف منابع در صنایع، مصرف آب در کشاورزی،  انتشار آلایندها در صنایع و مصارف خانگی، مورد محاسبه قرار گرفت.
و در نهایت برنامه ها و راهبردهای عملیاتی بخشی به تفکیک دستگاههای استان و سناریوهایی برای کاهش ردپای اکولوژیک شامل: کاهش سالیه میزان انتشار آلاینده ها،
کاهش سرانه مصرف آب، کاهش سرانه مصرف آب در کشاورزی، بازیافت پسابها و کاهش مصرف مواد خام در صنایع، تدوین گردید.
حکیمی در پایان تصریح کرد:  با توجه به سند موجود، امید است این سند بعنوان نقشه راه توسعه پایدار سرزمینی مبتنی بر سند آمایش استان البرز مورد بهره برداری قرار گرفته و هر گونه فعالیتهای توسعه ای نیز بر مبنای توان سرزمینی انجام گیرد
 
نسخه قابل چاپ
بيشتر