برگزاری نشست مردادماه سمنها با حضور خانم آقایی مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی

به گزارش اداره آموزش و مشارکتهای مردمی  اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز سومین نشست ماهانه سمنها و فعالان محیط زیست البرز با مدیرکل استان صبح روز 5 شنبه 9 مرداد با حضور خانم مهندس آقایی مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی بصورت ویدئو کنرانس برگزار شد.
در این جلسه که سرکار خانم دکتر میرزایی رئیس هسته حمایت حیوانات و محیط زیست معاونت فرهنگی دادگستری استان البرز و همچنین چندتن از فعالان محیط زیست البرز در حوزه حفاظت و حمایت از حیات وحش حضور داشتند ، مهندس حکیمی ضمن خوشامدگویی خواهان پیگیری مباحث حیوان آزاری بویژه سگهای بلاصاحب در شهرداری با کمک دفتر مشارکتهای مردمی شدند
ایشان در این جلسه پیشنهاد دادند کمیته و کارگروه منسجمی برای نظارت قانونی بر روی مراکز نگهداری با حضور دفتر حیات وحش سازمان و دفتر مشارکتهای مردمی ، اداره کل دامپزشکی ، سمنها و اساتید دانشگاه از سوی ادارات محیط زیست استانها تشکیل شود
در این جلسه مقرر شد اداره کل محیط زیست البرز پیشنهاداتی بعنوان جایگزین حبس برای مجازاتهای محیط زیست به دادگستری البرز ارائه نماید
 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید