برگزاری دومین نشست سمنهای محیط زیست استان البرز

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز دومین نشست تخصصی سمنهای محیط زیست استان البرز با مدیر کل استان در اردیبهشت ماه با حضور سمنهای فعال در حوضه تالاب صالحیه در محل اداره کل برگزار شد. در این نشست راهکارهای افزایش آگاهی عمومی جهت جلب مشارکت مردمی در حفاظت از تالاب صالحیه بعنوان تنها تالاب استان البرز بررسی شد. همچنین توافق گردید سمنها نقش فعالتری در آبگیری، حفاظت از مرزهای تالاب و ایجاد مرکز بازدیدکنندگان داشته باشند.
در فروردین امسال نیز اولین نشست تخصصی سمنها با حضور سمن فعال در حوزه تیمار حیات وحش برگزار گردید. بر اساس تصمیمات منعقد شده ، در سال 99 اغلب نشستها بصورت تخصصی و با حضور سمنهای موضوع نشست برگزار خواهد شد. قرار است به مناسبت هفته محیط زیست یک نشست سراسری با حضور همه سمنهای استان برگزار شود.
نسخه قابل چاپ
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید