اهتمام جدي محيط زيست است البرز در پيشگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در منطقه حفاظت شده البرز جنوبي

 حكيمي مدير كل حفاظت محيط زيست استان البرز با اعلام اين خبر اظهار داشت : با توجه به مساعد شدن وضعيت هوا و شروع فعاليت ساخت وساز در حوضه آبريز رودخانه حفاظت شده كرج ، تيم ويژه متشكل از مامورين يگان حفاظت محيط زيست استان و منطقه حفاظت شده تشكيل و جهت شناسايي و برخورد با متخلفين به حالت آماده باش درآمدند.

حكيمي افزود: طبق برنامه ريزي انجام شده در نظر است تا پايان خرداد ماه، كليه ساخت و سازهاي غيرمجاز و تخلفات تصرف اراضي ملي در منطقه حفاظت شده و رودخانه كرج شناسايي و ضمن اعلام گزارش به دستگاههاي متولي ساخت و ساز ، از طريق مراجع محترم قضايي نيز مورد پيگيري قرار گيرد.

حكيمي در خصوص ساخت وسازهاي غيرمجاز در محدوده روستاي وينه در بخش آسارا گفت : در هفته گذشته كليه ساخت و سازهاي غيرمجاز و تصرفات انجام شده توسط مامورين يگان حفاظت شناسايي و مراتب به دادستاني محترم جهت صدور حكم توقف فعاليت اعلام تا طبق قانون و مقررات با متخلفين برخورد گردد.

نسخه قابل چاپ
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید