شعار روز جهاني زمين پاك در سال 1399/2020 سازگاري با تغييرات اقليمي است

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز امروز سوم ارديبهشت به منابسب روز جهاني زمين پاك اعلام كرد روز زمين روزي براي افزايش آگاهي و قدرداني نسبت به محيط زيست كره زمين است . اين روز دوبار در سال ، يك بار در طول فصل بهار در نيمكره شمالي (22 آوريل) و در طول فصل پاييز در نيمكره جنوبي ( كه فصل بهار آن نيمكره محسوب مي شود) برگزار مي شود . سازمان ملل متحد نيز هر سال در اعتدال بهاري، اين روز را جشن مي گيرد. اين رسمي بود كه توسط فعال صلح يعني جان مك كاتل در سال 1969 در اجلاس پونسكو معرفي شد.

مهندس حكيمي به شعار و تاريخ اين روز پرداختند و گفتند شعار روز جهاني زمين پاك در سال 1399/2020 : "سازگاري با تغييرات اقليمي" است . روز جهاني زمين پاك از سال 1969 روز 22 آوريل نام گذاري شد. اين روز در ايران برابر دوم ارديبهشت است كه امسال در سال 1399 به خاطر كبيسه بودن سوم ارديبهشت مي شود.

همچنين ايشان فرمودند امسال به دليل شيوع ويروس كرونا ، برنامه اين روز نيز تحت تاثير اصل فاصله گذاري اجتماعي و قرنطينه قرار گرفته و در اغلب كشورها و همچنين كشور ما جشنها و برنامه هايي كه بصورت اجتماعي برگزار مي گرديد متوقف شده اند و سهم رسانه هاي مجازي و صدا و سيما در اصلاع رساني اين روز بيشتر شده است.

در جهان امروز تغييرات اقليمي به اصلي انكار ناپذير در بين جوامع علمي و سياسي تبديل شده است و باور به اين موضوع باعث گرديده كه همه دولتمردان و سمنها و دانشمندان علوم زمين بر اين موضوع تاكيد كنند كه تنها راه كاهش اثرات اقليمي سازگاري با آن است . همانطور كه در مقابله با ويروس كرونا سبك زندگي انسان تغيير يافته در مقابله با تغييرات اقليمي بايد تلاش شود شيوه زندگي امروزي ما تغيير يابد.

حوادثي مانند آتش سوزيهاي گسترده جنگلها در جهان كه نمونه آن را در استراليا در سال 2019 ميلادي شاهد بوديم و همچنين سيلابهاي سال گذشته و امسال در ايران تنها نمونه هاي ساده و آشكار تاثيرات تغييرات اقليمي هستند. پس بشر با پيش بيني اين تغييرات خود را در مواجهه با حوادث طبيعي آماده كند.

قطعا بهترين راه براي رسيدن به اين هدف كاهش دست اندازي انسان بر طبيعت است . برنامه ريزان در موضوع استاندارد سازي سوختها و حركت به سمت انرژيهاي تجديد پذير، كاهش برداشت از جنگلها و بهره برداري از سرزمين و البته احترام به حق زندگي حيات وحش بايد برنامه هاي گسترده تري را پيشنهاد و اجرا نمايند و شهروندان نيز با تغيير الگوي مصرف و يادگيري و توجه بيشتر به اصل سازگاري نقش مهمي را ايفا نمايند.

نسخه قابل چاپ
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید