به دليل احترام به محيط زيست و پیشگیری از الودگی هوا، روش امحاي ديگري جايگزين سوزاندن مواد مخدر شد .

به دليل احترام به محيط زيست و پیشگیری از الودگی هوا، روش امحاي ديگري جايگزين سوزاندن مواد مخدر شد .
حکیمی مدیر كل حفاظت محيط زيست استان البرز ضمن اشاره به وضعیت آلودگی هوا در چند روز گذشته و مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوا مبنی بر توقف فعاليتهاي تشديد كننده آلودگي هوا ، ضمن تشکر از سردار محمدیان فرمانده محترم نیروی انتظامی استان اظهار داشت:
با توجه به اینکه در نظر بود طی مراسمی حدود 2 تن و 700 كيلوگرم مواد مخدر امحاء گردد  فرمانده نيروي انتظامي استان در راستای كاهش آلودگي هواي استان، ضمن توقف امحاء، دستور دادند روش ديگري براي امحاي مواد مخدر به غير از سوزاندن در نظر گرفته است.
نسخه قابل چاپ
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید