مقابله با ريزگردها و آلودگي هواي البرز حسب دستور استاندار محترم در اولويت قرار دارد

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري البرز گفت : با توجه به تاثيرات و پيامدهاي منفي آلودگي هوا بر سلامت شهروندان ضرورت دارد نسبت به اين امر تعصب و جديت داشته باشيم.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري البرز علي درويش پور در جلسه كارگروه كاهش آلودگي هوا افزود:  ضرورت دارد  ارزيابي ها و نظارت هاي بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي در جهت مقابله با آلودگي هوا و تقدير و تشكر از دستگاه هاي پيشرو در دستور كار قرار گيرد.

وي ادامه داد: دستگاه هاي اجرايي و نظارتي بايد نسبت به كاهش آلودگي كارخانجات در صنايع مختلف توجه ويژه داشته باشند.

معاون هماهنگي امور عمراني عنوان كرد: با توجه به تاثيرات و پيامدهاي منفي آلودگي هوا بر سلامت شهروندان ضرورت دارد نسبت به اين امر تعصب و جديت داشته باشيم.

وي تصريح كرد: دستگاه اي اجرايي مطابق مصوبه هيئت وزيران موظف هستند هر سه ماه گزارش روند اقدامات دستگاه هاي اجرايي براي كاهش آلودگي هوا را به دبيرخانه كارگروه ارائه بدهند.

درويش پور تاكيد كرد: اداره صنعت و معدن استان در مورد واحدهاي توليدي و توسعه فضاي سبز پيگيري هاي لازم را داشته باشند.

وي يادآور شد: نظارت و بازديد مستمر از موتورخانه ها توسط اداره كل استاندارد در دستور كار قرار گيرد.

معاون هماهنگي امور عمراني با اشاره به اهميت پوشش گياهي در كاهش گرد و غبار عنوان كرد : جهاد كشاورزي نسبت به ساماندهي و جمع آوري شترهاي سرگردان جهت جلوگيري از تخريب پوشش گياهي منطقه اقدام كند.

علي درويش پور خاطر نشان كرد : انتظار مي رود شهرداري ها براي ارتقا كيفيت هواي پاك و راهبري ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا براي اجراي طرح كاهش آلودگي هوا (LEZ) مساعدت لازم را داشته باشند.

وي افزود : احياي تالاب صالحيه علاوه بر تاثيرات مثبت در كاهش ريزگردها و اثرات مثبت زيست محيطي ، براي رونق اقتصادي و گردشگري منطقه نيز تاثيرگذار است.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
سال 1398  سال رونق تولید