يك روز پر خاطره با محيط بان زحمتكش منطقه حفاظت شده البرز جنوبي

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز، مدير كل حفاظت مجيط زيست استا ن البرز در روز جمعه مورخ 98/7/12 طي بازديد از منطقه حفاظت شده البرز جنوبي ، يك روز پرخاطره را با محيط بان زحمتكش گذراند.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
سال 1398  سال رونق تولید