وقتي عقاب پر مي ريزد


روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرزاز پايان مراحل تهيه و تدوين فيلم كوتاه داستاني "وقتي عقااب  پر مي ريزد" خبر داد.
در اين رابطه حكيمي مدير كل حفاظت محيط زيست استان البرز بيان داشت : فيلم كوتاه داستاني " وقتي عقاب پر مي ريزد " با موضوع سختي هاي محيط بانان و با كارگرداني امير حسين بابايي از كارگردانان توانمند كشور است كه مراحل پاياني تهيه و تدوين خود را مي گذراند.
 وي گفت : با اكران اين فيلم داستاني كه براي اولين بار بصورت تخصصي به وظايف و سختي هاي محيط بانان مي پردازد شاهد تغيير نگاه به شغل محيط باني و توجه ويژه به اين قشر دلسوز و عاشق طبيعيت و حيات وحش باشيم.
 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید