اقدام مشترك محيط زيست و دامپزشكي طالقان جهت واكسيناسيون دام هاي اهلي

اقدام مشترك محيط زيست و دامپزشكي طالقان جهت واكسيناسيون دام هاي اهلي

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز، محيط زيست در يك اقدام مشترك با دامپزشكي طالقان دام هاي اهلي منطقه را واكسيناسيون كردند.و همچنين آمادگي خود را جهت مقابله با شيوع احتمالي بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك اعلام كرد.
فردين حكيمي مدير كل حفاظت محيط زيست استان البرزدر اين باره گفت : اين بيماري كه قابل سرايت  از دامهاي اهلي به حيات وحش است و در مكانهايي كه اين وحوش از آبشخورهاي مشترك استفاده مي كنند قابل مشاهده مي باشد. كه موثرترين روش براي كنترل بيماري واكسيناسيون مي باشد كه بايد در مناطق اندميك قبل از شروع فصول باراني به صورت ساليانه تكرار شود.

 

 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید