فراخوان ثبت نام جهت انتخاب واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز سال 98

فراخوان ثبت نام جهت انتخاب واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز سال 98

به اطلاع مي رساند نظر به آغاز فراخوان سازمان حفاظت محيط زيست ، پرسشنامه واحدهاي صنعتي - معدني و خدماتي سبز سال 1398 به همراه دستور العمل هاي مربوط به صورت فايل الكترونيكي از تاريخ 99/7/12 در پورتال سازمان به آدرس https://iranemp.ir   قابل دسترس مي با شد . متقاضيان مي توانند به صورت مكانيزه حداكثر تا تاريخ 99/8/30 پس از مطالعه راهنما نسبت به تكميل پرسشنامه واحدهاي صنعتي ، معدني و خدماتي سبز بطور اختصاصي اقدام نمايند.
 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید