اخبار استان
1402/6/22 چهارشنبه عامل انتشار بوی نامطبوع نظرآباد در مسیر قانون قرار گرفت 
به گزارش روابط عمومی اداره کل  پیگیری شکایت های مردمی از بوی نامطبوع یک شرکت تبدیل ضایعات به خوراک دام در همجواری مناطق روستایی نظرآباد ، رفع آلودگی و در مدار قانون قرار گرفتن صنعت را به همراه داشت.
محمودی رئیس اداره حفاظت محیط زیست نظر آباد  گفت :یکی ازصنایع تبدیلی که در زمینه تولید خوراک دام از ضایعات گوشتی فعالیت میکرد با شکایت مردمی روستاهای باقر آباد و رضا آباد  مبنی بر بوی نامطبوع مورد بررسی قرار گرفت . 
با پیگیری های به عمل  آمده ، شرکت موصوف با صرف  هزینه حدود سی میلیارد ریال سیستم فیلتراسیون هوا و سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب راه اندازی نمود .صنعت مربوطه  پیش از این اقدامات در فهرست صنایع آلاینده شهرستان قرار داشت است. 
محمودی در انتها اظهار داشت که پایش و نظارت بر صنایع به صورت شبانه روزی در حال انجام است و صاحبان صنایع وظیفه دارند که تمام استانداردهای زیست محیطی را رعایت کنند.