اسلایدر
.
1398/7/21 يكشنبهwww.doe.ir

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، در روز شنبه مورخ 98/7/20 ،کمیته بررسی گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی به منظور تصمیم گیری در خصوص سه طرح صنعتی و خدماتی به ریاست مدیر کل و با حضور معاونین، روسا و کارشناسان ستادی و شهرستانی در محل سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار گردید. با توجه به اینکه بررسی تعداد 21 پروژه از 55 پروژه بزرگ (تولیدی، خدماتی و عمرانی) مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به استان ها تفویض اختیار شده است، اين جلسه به منظور بررسی گزارشات ارزیابی طرح لایروبی رودخانه های کرج و شاهرود و نیز طرح توسعه شهرک صنعتی بهارستان با حضور اعضاء تشكيل شد.
لازم به ذکر است در جلسه مذکور طرح های لایروبی رودخانه های کرج و شاهرود با هدف بازگشایی و اصلاح مسیر رودخانه، برداشت نخاله ها و نشست ها به منظور کنترل و کاهش خطرات سیلاب و نیز توسعه شهرک صنعتی به منظور ساماندهی صنوف مزاحم شهری و افزایش نرخ اشتغالزایی و با ملحوظ داشتن ضوابط ملاک عمل محیط زیست مطرح گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر اعضا کمیته ارزیابی در خصوص گزارش های ارزیابی ارائه شده در زمینه نحوه اجرا ی طرح های مزبور، کلیات اجرای طرح ها به تصویب کمیته ارزیابی استانی رسید.