اخبار استان
1402/6/27 دوشنبه گزارش مردمی، دلیجه را نجات داد  یک بهله پرنده شکاری از نوع دلیجه که با گزارش مردمی در محدوده کوه نور کشف شد توسط ماموران اداره کرج به مرکز تیمار منتقل شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ؛ تونی رئیس اداره شهرستان کرج با اعلام این مطلب افزود : این پرنده شکاری جهت بررسی وضعیت جسمانی و شرایط گونه توسط مامورین به مرکز تیمار و نگهداری البرز منتقل شد. ایشان از هموطنان درخواست نمود: در صورت مشاهده این قبیل پرندگان مراتب را به شماره ۱۵۴۰ و یا ادارات محیط زیست گزارش دهند. دلیجه جزء پرنده های حمایت شده و کمیاب بوده و بقای آنها نیازمند توجه و اقدامات حفاظتی ویژه می باشد.