اسلایدر
.
1399/2/24 چهارشنبهwww.doe.ir
مدير كل حفاظت محيط زيست استان البرز از آغاز عمليات اجرايي مسدود كردن كانال زهكش تالاب صالحيه خبر داد.
فردين حكيمن در اين باره گفت: عمليات اجرايي اين طرح با هددف افزايش رطوبت خاك ، تقويت پوشش گياهي و پيشگيري از روند پيشروي كانونهاي انتشار گردو غبار با هماهنگي دادستاني نظرآباد و ترميم جاده هاي دسترسي تالاب صالحيه با همكاري و مشاركت فرمانداري نظرآباد ، بخشداري ، شوراي و دهياري ، حاميان و دوستداران تالاب صالحيه و همكاران محيط زيست نظر اباد شروع شد.
ايشان در ادامه از اصحاب رسانه ، حاميان تالاب ، جوامع محلي و عكاسان حيات وحش و ... كه همواره حفظ و احياء تالاب صالحيه را مطالبه گري ميكنند و در راستاي احياء آن از هيچ كوششي دريغ ندارند تقدير و تشكر كردند.