کانال زهکش ؛ تهدید جدی برای احیاء تالاب صالحیه

 تالابها همواره دارای خدمات و کارکردهای مختلفی برای جوامع بشری بوده اند.یکی از موارد مهم آن، نقش غیرقابل انکار انها در مهار سیلاب‌ها و كاهش میزان تخریب ناشی از وقوع سیل است.
در تایید این موضوع، بررسی‌ها نشان داد اقداماتی كه اداره کل حفاظت محیط ‌زیست در راستای حفاظت از تالاب‌ بویژه  لایروبی ان در سال ۹۷ انجام داد، تأثیر بسیار زیادی در جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب و تخریب آن در ابتدای سال ۹۸ در شهرستان نظرآباد داشته است.
 حکیمی گفت:
یكی از اشتباهاتی كه توسط متولیان امردر برخی استانها بویژه در شهرستان نظرآباد صورت گرفته، تغییر کاربری تالابها و اجرای پروژه های زه‌كشی با هدف تبدیل آنها به اراضی كشاورزی بوده که موجب گردیده، تالابها كاركرد خود را برای مهار سیل از دست بدهند. حکیمی با بیان اینکه از سیلاب‌ها میتوان به عنوان یک فرصت برای بهبود شرایط تالاب‌ صالحیه استفاده کرد، ادامه داد: این کار به منظور استفاده بهینه از حجم آب جریان یافته در رودخانه کردان و دیگر رودخانه های تغذیه کننده تالاب صالحیه است تا نهایت استفاده را در شرایط کنونی این رودخانه داشته باشیم و وضعیت تالاب صالحیه و دشتهای جنوبی آن را نیز بهبود ببخشیم.
 وی افزود: با توجه به هماهنگی هایی که با مسولان شرکت‌ آب منطقه ای استان و فرمانداری نظرآباد داشته ایم  تصمیم بر این شد تا آب رودخانه کردان بویژه در زمان وقوع سیلاب به منظور تقویت تالاب صالحیه به این تالاب منتقل شود.
وی در خصوص رهاسازی آب به منظور آبگیری  تالاب صالحیه ادامه داد: با توجه به وضعیت بارندگی ها، رودخانه کردان نیز شرایطی پیدا کرده که آب از آن طریق کانالهای خاکی وارد تالاب صالحیه می‌شود و شرایط آن از اواخر سال ۹۸ نیز رو به بهبود است.
 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید