.
تصویر روز


ملاقات عمومی با مدیر کل
حفاظت محیط زیست استان البرز :
سه شنبه ها 12 الی 14

ملاقات همکاران با مدیر کل
جهت امور شخصی :

پنج شنبه ها 11 الی 13


دکتر حسین محمدی مدیر کل
حفاظت محیط زیست استان البرز

مسئول هماهنگی جهت ملاقات
حضوری: آقای رضا منتخبی

تلفن : 02632524821


نقش کدامیک از گزینه های زیر را در بهبود وضعیت محیط زیست استان موثرتر میدانید؟
   
مردم
دستگاه های اجرایی
محیط زیست و دستگاه های نظارتی


.
تصویرروز

                   
صاحبنظران،فعالان محیط زیست وسازمانهای مردم نهادازطریق نشانی زیراظهارنظرفرمایند

mansouri1974@yahoo.com

دانلود                                                            
اخبار برگزيده
بیشتر
اخبار
بیشتر
مجری : شرکت سیگما