.

سایتهای مهم :

 


."اراده ملی برای روززمین پاک"

دوم اردیبهشت ماه روززمین پاک گرامی بادجشن روززمین پاک باحضورچهره های مطرح تلویزیون
سه شنبه دوم اردیبهشت ساعت 17الی 20-تالارشهیدان نژادفلاح کرج


اخبار
بيشتر اقدامات زیست محیطی موردانتظار
 در وضعیت (هشدار،اضطرار،بحران)
 ازشهروندان،مسئولین دستگاههای
  اجرایی استان:

    گزارش ماهانه شاخص کیفی

    آب رودخانه های استان البرز
آدرس ما

تفاهم نامه های انجام شده:Powered By Sigma ITID.