.
تصویر روز
تقویم زیست محیطی آذرماه:

دوم آذرماه - روزملی پرنده نگری

سیزدهم آذرماه - روزجهانی یوزپلنگ

نوزدهم آذرماه - روزجهانی حقوق حیوانات

بیستم آذرماه - روزجهانی
کوهستان


راهنمای کار با اتوماسیون اداری

ملاقات عمومی با مدیر کل حفاظت

محیط زیست استان البرز دوشنبه ها از

ساعت 9  الی  14

ملاقات باهمکاران جهت امور شخصی

چهار شنبه ها از ساعت 12/30 الی 14/30
.
                                                                                  

                                                         
  
شرایط ونحوه حضوردرچهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست 


دوم الی پنجم اسفندماه 93

تهران- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

سالنهای 38/38آ/31آ/31ب/40آ/40ب/41

                                  اقتصادسبز-اقتصادمقاومتی     
                          
                                                            
اخبار
بیشتر


Powered By Sigma ITID.